Zakladnica komunikacijskih priložnosti

 

Dobro razvit govor, komunikacijske in socialne veščine otroku omogočajo lažje in uspešnejše vzpostavljanje odnosov z vrstniki in odraslimi. Otroci z dobro razvitimi govorno jezikovnimi sposobnostmi lažje izražajo svoja čustva, razvijajo svoje socialne veščine in tako uspešneje rešujejo konflikte. Lažje posredujejo in utemeljujejo svoje ideje in misli, razvijajo in sledijo svojim  interesom, se lažje učijo, zastopajo sebe, pomagajo drugim in ne nazadnje uspešneje izkazujejo pridobljena znanja.

Vrtčevska skupina je praviloma prva večja skupina znotraj katere se otroci učijo socialnih in komunikacijskih veščin.

Vsi, ki delamo z otroki, zaznavamo velik porast govorno jezikovnih težav naših otrok, kar pred nas postavlja nove izzive.

V skupini otrok je dinamika interakcij pestra in zahtevna in od strokovnih delavcev zahteva specifična znanja s katerimi zagotavljajo optimalen razvoj vseh in vsakega v tej skupini. Ali je to sploh mogoče?

Kako učinkovito razvijati komunikacijske veščine in govor otrok v vrtčevski skupini? Kako prepoznati težave v govornem razvoju otroka in kako se nanje odzvati?

Vsebina predavanja:

  • Specifike interakcij v vrtčevskih skupinah
  • Razvojni mejniki govorno jezikovne komunikacije
  • Kako prilagodimo svoj govorni model, da spodbudimo otrokovo aktivnost v komunikaciji
  • Kako vsakodnevne aktivnosti spremeniti v igrive učne priložnosti
  • Učinkovite strategije za spodbujanje govorno jezikovne komunikacije
  • Kaj so komunikacijske skušnjave – kako jih prepoznati in ustvariti
  • Spodbujanje komunikacije med vrstniki
  • Kako prepoznati govorno jezikovne težave, kdaj in kako svoje ugotovitve deliti s starši

Izvajalka predavanja: Nataša Grbac, univ. prof. def. – logopedinja

Trajanje predavanja: 90 minut

Cena predavanja:  150