Od nasmeha do (po)govora

Predavanje je namenjeno staršem predšolskih otrok.

V ospredje predavanja je postavljena naravna interakcija med staršem in otrokom ter specifične strategije, ki jih uporabljata v medsebojni  komunikaciji.

Otrok vsa področja komunikacije razvija spontano, preko interakcij v lastnem okolju, zato samo poslušanje govora ni dovolj. Otroci govor osvajajo skozi interakcije in komunikacijo s starši in skrbniki, ki so v njihovem življenju najpomembnejše osebe in so zato njihovi najpomembnejši komunikacijski partnerji. Kadarkoli otrok pošlje sporočilo, pa naj za to uporabi nasmeh, gesto, glas ali besedo, je staršev odziv tista pozitivna povratna informacija, ki podkrepi in spodbudi njegovo učenje. Prav ta pozitivna  povratna informacija je ključna sestavina v učnem procesu osvajanja govora vsakega otroka. Razvoj zgodnje komunikacije in komunikacijskih veščin je ključen za razvoj govora.

Vsak od njiju sodeluje enakovredno in deli odgovornost za nadaljevanje pogovora – sta komunikacijska partnerja.

S spodbujanjem aktivnega sodelovanja otroka, starš postane manj direktiven, otrok pa bolj odziven. Sodelovanje je ključno za bogatejše komunikacijske izkušnje.

Dobro razvite komunikacijske veščine in govor otroku omogočajo lažje in uspešnejše vzpostavljanje odnosov z vrstniki in odraslimi. Otroci z dobro razvitimi govorno jezikovnimi sposobnostmi lažje izražajo svoja čustva in tako uspešneje rešujejo konflikte. Lažje posredujejo in utemeljujejo svoje ideje in misli, razvijajo in sledijo svojim  interesom, se lažje učijo, zastopajo sebe, pomagajo drugim in ne nazadnje uspešneje izkazujejo pridobljena znanja.

Med predavanjem boste izvedeli:

Kako učinkovito razvijati komunikacijske veščine in govor otroka od njegovega najzgodnejšega otroštva? Kako se odzvati na komunikacijske pobude otroka?

Kaj je  tisto kar vpliva na otrokov govorno jezikovni razvoj? Kako prepoznati težave v govornem razvoju otroka? Kaj lahko naredimo sami in kdaj je čas, da se posvetujemo z logopedom?

 

Vsebina predavanja:

 • Kaj vpliva na govorno jezikovni razvoj otroka
 • Razvojni mejniki govorno jezikovne komunikacije in kako si postaviti ustrezne cilje
 • Zakaj je aktivna vključenost otroka ključna za njegov razvoj
 • Komunikacijske veščine kot predhodnik govora
 • Kako komunikacijski stil otroka in naša vloga medsebojno vplivata na interakcijo
 • Kako vsakodnevne aktivnosti spremeniti v igrive učne priložnosti
 • Učinkovite strategije za spodbujanje govorno jezikovne komunikacije
 • Kaj so komunikacijske skušnjave – kako jih prepoznati in ustvariti
 • Kakšen je ustrezen govorni model
 • Otrokovo vedenje je komunikacija
 • Najpogostejša odstopanja v govorno jezikovni komunikaciji – kaj lahko naredimo sami in kdaj je čas, da obiščemo logopeda

Na vašo željo lahko predavanje prilagodim specifični skupini staršev, glede na starost njihovih otrok ali glede na problematiko s katero se soočajo.

Predavateljica:  Nataša Grbac, univ. prof. def. – logopedinja

Trajanje predavanja: 90 minut

Cena predavanja:  150