O meni in mojem delu

 

 

Kot logopedinja že več kot petindvajset let delam z otroki, ki imajo različne težave v razvoju govorno jezikovne komunikacije in njihovimi starši.

Svojo pot strokovnega izobraževanja sem začela na Srednji vzgojiteljski šoli, ki me je zaznamovala do te mere, da sem svoje poslanstvo in strokovne izzive vedno povezala s predšolskimi otroki in njihovimi starši.

Po končanem študiju logopedije na Pedagoški fakulteti sem se najprej zaposlila v Zavodu Janeza Levca in kasneje v Centru Dolfke Boštjančič, kjer sem si pridobila bogate izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

Zadnjih triindvajset let vodim logopedsko ambulanto v Zdravstvenem domu in sodelujem v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Tako, kot sta vedno živa komunikacija in govor sem tudi sama ves čas iskala nove izzive in znanja. Ves čas sem bogatila svoje znanje na področjih, ki mi omogočajo uspešnejše terapevtsko delo z otroki (Brain Gym, Floortime, metode nadomestne in podporne komunikacije PECS in GuK).

Ker pa sem skozi izkušnje spoznavala, da otroci najbolje napredujejo, kadar imajo zagotovljeno ustrezno podporo v primarnem okolju, sem skušala v čim večji meri opolnomočiti starše in skrbnike, tako v individualnih ambulantnih situacijah kakor tudi na predavanjih in delavnicah, ki sem jih vodila. Tako so najprej zaživele delavnice za starše poimenovane Zgodnja komunikacija z dojenčkom in malčkom ali Logoigrice.

Svoje znanje na tem področju sem nadgradila v Angliji, pod okriljem Hanen centra (The Hanen Centre) s programom Za pogovor sta potrebne dva (It Takes Two to Talk) in tako postala prva Hanen terapevtka v Sloveniji. Osnovno vodilo Hanen centra: ”Pomagamo vam, da pomagate otrokom komunicirati” (Helping you halp children communicate) je v sozvočju z mojim lastnim prepričanjem, da je zgodnja, v otrokovo primarno okolje naravnana intervenca pravi odgovor na izzive sodobnega časa, s katerimi se soočajo starši in njihovi otroci.

Zato sem v lanskem letu ustanovila podjetje DiaLog, ki bo staršem, skrbnikom in strokovnim delavcem preko svetovanja, predavanj in delavnic nudilo podporo, znanja in orodja s katerimi bodo lahko učinkovito podprli razvoj govorno jezikovne komunikacije svojih otrok in varovancev.