10 namigov za uspešno izvajanje logopedskih vaj doma

Kadar z otrokom obiskujete logopedsko obravnavo se domov vsakič vrnete z novimi vajami in navodilom, da jih morate doma redno izvajati.

Kaj pa, če se otrok vajam izogiba, mogoče celo aktivno upira?

Kako lahko poskrbite, da logopedske vaje ne bodo postale nenehna bitka med vami in vašim otrokom?

1. Logopedske vaje integrirajte v vašo dnevno rutino. To pomeni, da bodo vaje umeščane med vsakodnevne aktivnosti o katerih se nihče od udeleženih ne sprašuje: »Ali je danes tudi treba?«, tako kot se tega ne sprašujemo, ko gre za umivanje zob ali jutranje oblačenje.

Preden vaje časovno umestite v vaš vsakdan skrbno pretehtajte, kateri čas bo vsakodnevno primeren za vas in vašega otroka.

2. V začetku, ko logopedske vaje šele uvajate v dnevno rutino, lahko z otrokom izdelata razpredelnico v katero vpisujeta (lepita nalepke, štampljata, rišeta srčke…) kako pridno vadita. Razpredelnica naj bo pozitivno naravnana (v njej ni prostora za minuse, žalostne obraze ali črne pike), saj bo tako otrok dobil dodaten zagon za vztrajanje pri vajah. Če se bosta dogovorila, da bosta razpredelnico odnesla na naslednjo logopedsko obravnavo pa bo učinek dvojen.

3.  Za vajo izberite prostor s čim manj motečih dražljajev, ki bi lahko odvrnili otrokovo pozornost. Da vam bo še lažje sledil bodite v višini otrokovih oči in z obrazom obrnjeni proti njegovemu obrazu.

4.  Ko se približuje čas, ki ste ga določili za vadbo, otroka na to opozorite, zato, da ima priložnost zaključiti z dejavnostjo, ki se ji ravnokar posveča. Če je potrebno mu pri zaključevanju pomagajte oz. mu zagotovite, da se bo k trenutni dejavnosti lahko vrnil po opravljenih vajah.

5.  Otroka naj po zaključku vaj čaka dejavnost, ki jo ima rad in se je veseli, saj ga bo to spodbudilo, da bo vaje naredil hitro in učinkovito.

6.  K vajam pristopajte z zavedanjem, da je zelo malo verjetno, da ima otrok v predšolskem obdobju močno notranjo motivacijo za spreminjaje svoje izreke. Še posebej takrat, kadar je otrokov govor funkcionalen, torej  večinoma razumljiv. Zato je naloga nas odraslih, da poskušamo otroka za vaje motivirati in jih izvajati na način, ki otroka pritegne.

7.  Pred začetkom otroku povejte koliko vaj bosta naredila. Izogibajte se časovni opredelitvi npr. 10 minut, ker si otrok takšno opredelitev težko predstavlja in nikoli ne ve koliko je še do konca.

Namesto tega mu povejte število nalog, ki jih bosta naredila. Število lahko ponazorite s kockami, ki jih postavite predenj. Vsakič, ko je določena naloga končana umaknite eno kocko. Tako bo otrok videl, da napreduje in tudi če bo že nekoliko utrujen, bo lažje zdržal do konca.

Če med delom opazite, da ste se nekoliko ušteli pri številu nalog, ki ste jih predvideli lahko dolžino vadbe skrajšate tako, da so zadnje naloge zelo kratke.

Pomembno je, da z otrokom opravite zadano število nalog, kako dolge in zahtevne bodo, pa prilagajate situaciji.

8.  Pri izvajanju vaj upoštevajte trenutno počutje vašega otroka. Kadar je otrok utrujen naj bodo izbrane vaje krajše in lažje, tako, da jih bo otrok zmogel kljub utrujenosti.

Bolje je, da vaje izvajata le minuto ali dve, kot, da izpustite termin.

9Ob logopedskih obravnavah vašega otroka bodite čimbolj aktivni. Pozorno spremljajte kako poteka delo z vašim otrokom in prosite za razlago vaj in postopkov, če vam le ta ni bila podana.

Pravilno izvajanje vaj je namreč ključno, za otrokovo uspešno napredovanje.

10.  Uživajte v igri in pogovorih s svojimi otroci!