Pomebnost komunikacijskih izmenjav za učenje govora

Ključna za otrokovo uspešno napredovanje na govornem področju je  kvaliteta komunikacijskih izmenjav v naših interakcijah z njim.

Pri otrocih, ki so aktivno vpeti v interakcije in opravijo večje število komunikacijskih izmenjav je zaznana večja  aktivnost v možganskih centrih, ki so ključni za razvoj in razumevanje govorno-jezikovne komunikacije.

Za razvoj govora je poslušanje zelo pomembno, a ni dovolj! Ključnega pomena je, koliko komunikacijskih izmenjav naredi otrok medtem, ko sliši naše besede in koliko je v interakciji aktiven.

Prispevek Hanen centra, z naslovom Why interaction matters, v katerem boste o tej temi izvedeli več, si lahko ogledate tukaj.